Nabídka pro program Inovační vouchery Ústeckého kraje

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015

podrobnosti k výzvě ZDE

Firmy mohou získat až 120 000 Kč, které využijí na spolupráci s vybranou výzkumnou organizací (vysokou školou, výzkumným ústavem apod.). Podíl dotace je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu. Kromě okamžitých přínosů může vzájemný kontakt firem a výzkumníků přerůst v dlouhodobou spolupráci. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 16. ledna do 20. února. Inovační voucher je dotace rychlá, efektivní a bez zbytečného papírování – přesně jak firmy potřebují.

Nabídka katedry informatiky

Optimalizace procesů a modelování procesů

Katedra informatiky nabízí společnosti zmapování, modelování, optimalizaci či reorganizaci vybraných podnikových procesů s důrazem na zvýšení efektivity a snížení nákladů společnosti. Podle požadavku vedení společnosti nebo její části bude proveden sběr informací o vybraných procesech (mj. z existujících systémů, dokumentace, od zaměstnanců), jejich nastavení, vazbách na další procesy a definována množina existujících omezení (např. legislativní, vnitro organizační předpisy, geografické, technologické lhůty). Po vyhodnocení stávající situace bude ve spolupráci se společností navržena úprava či nahrazení procesů. Jako vhodné typy procesů lze označit například přijetí a zpracování objednávky, obsluhu zákazníka, reklamace produktu, přijetí a zpracování požadavku na technickou podporu, proces vnitřního hodnocení organizace nebo plánování údržby strojů a dalšího zařízení. Rozsah a objem spolupráce je vzhledem ke konci projektu nejpozději 30. 11. 2015 limitována omezeným počtem vhodných účastníků ze strany UJEP.

Kontakt:
Ing. Libor Měsíček, Ph.D.