INWEST

Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj česko-saského pohraničí

Stručný popis projektu

Projekt Technické univerzity v Chemnitz (Saské Kamenici) a Přírodovědecké fakulty UJEP podporující sdílení a přenos informací v pohraničním regionu prostřednictvím workshopů, podpory a presentace studentských projektů (včetně kontaktů s komerční sférou). V rámci PřF UJEP se na projektu podílí katedra informatiky a katedra geografie.

Jak je zapojena katedra informatiky?

Katedra informatiky je zapojena do informatické části projektu, v rámci níž bude zajišťovat sekci E-mobility, jejímiž hlavními tématy bude diagnostika komplexních systémů a optimalizace.

Studenti naší katedry by se měly zapojit i do sekcí zajišťovaných Technickou univerzitou:

Jak se do mohou zapojit naši studenti?

Hlavní možností zapojení je účast na workshopech jednotlivých informatických sekcí a zpracování zvoleného tématu (projektu), včetně jeho presentace.

Každá sekce bude probíhat dva semestry (přímá účast na workshopech a presentacích je jen několik dnů za semestr) a to v rámci jednoho z následujících kurzů:

  1. Projektový seminář InWest E-mobility I a II
  2. Projektový seminář InWest RFID I a II
  3. Projektový seminář InWest Sensory I a II

Předpokládá se, že účastníci budou v řešení daného projektu pokračovat v rámci bakalářské práce (třetí semestr resp. čtvrtý semestr)

Již podle časového schématu je zřejmé, že účast v projektu je vhodná pro studenty nastupujících do druhých ročníků (ve školním roce 2011/12).

Co studenti získají?

  • možnost spolupráce se studenty a pedagogy kvalitní německé univerzity
  • možnost navázání spolupráce s německými i českými firmami v oboru
  • znalosti v perspektivních oborech

účast na workshopech v moderním školícím středisku v Laubusch (Lužice)

minimálně 12 kreditních bodů (dva projektové semináře, Anglický jazyk, Diplomový seminář)

Nejbližší akce projektu:

Dne 6.října od 10h v učebně CN-152 (malá aula) je naplánována úvodní přednáška prof. Wolframa Hardta (Technická univerzita Chemnitz) s tématem RFID. Na tuto přednášku jsou zváni všichni studenti (i ti, kteří neplánují účast v této sekci).

Kde lze získat další informace?

Informace o projektu můžete získat od Mgr. Jiřího Fišera, Ph.D. inwest@jf.cz.

Sylabus ke kurzu projektový seminář InWest E-mobility (KI) odkaz v  přílohách níže.

Seminarliteratur
Seminarliteratur
seminarliteratur.pdf
34.7 KiB
1348 Downloads
Details
Inwest-rfid En
Inwest-rfid En
inwest-rfid_en.pdf
428.7 KiB
431 Downloads
Details
Inwest3-a2
Inwest3-a2
inwest3-a2.doc
32.0 KiB
347 Downloads
Details