Fond rozvoje vysokých škol

Projekt č. 1205/2013 – Modernizace počítačové učebny zaměřené na výuku odborných předmětů katedry informatiky.

Projekt řeší obnovu a modernizaci počítačové učebny katedry informatiky CN130 tak, aby její hardwarové a softwarové vybavení mohlo účinněji podporovat výuku zaměřenou na zkvalitnění praktických zkušeností studentů aplikované informatiky v oblasti nových a nastupujících technologií. V důsledku pořízení nového technického vybavení dochází zároveň k výraznému zlepšení podmínek pro ostatní studenty Přírodovědecké fakulty a studenty Pedagogické a Filozofické fakulty v rámci výuky základů informatiky, kterou zabezpečuje katedra informatiky ve svých učebnách.

Postup řešení a plnění cílů projektu:

 • Serverová část
  červenec 2013 – pořízení vybavení pro serverovnu
  listopad 2013 – pořízení switchů

  • Pořízení dvou výkonných serverů Dell Inc. PowerEdge R420
   • 2 x Procesor Intel Xeon E5-2450 0 @ 2.10GHz (8 jader)
   • Paměť 128 GB RAM (8x16GB) DDR 3 1600 MHz
   • 2x2GB redundatní interní SD karty pro operační systém VmWare vSphere 5
   • 2x dvouportové HBA pro připojení k diskovému poli technologií SAS
   • Matrox G200eR (WDDM 1.2)
  • Pořízení diskového pole PowerVault MD3220
   • 2x plně redundantní řadič s 2GB cache a se čtyřmi 6G SAS porty
   • 24 x 300 GB 2,5“ 15k RPM SAS
  • Pořízení záložního zdroje DELL UPS 2700W s expanzním bateriovým boxem.
  • Pořízení čtyř switchů HP V1910-48G, které disponují 48 gigabitovými porty RJ45 a 4 porty SFP.
 • Učebna

  • Pořízení 31 PC do učebny CN130
   září 2013 – do učebny CN130 bylo pořízeno 31 pracovních stanic HP Z220 CMT.

   • Procesor Intel Xeon E3-1240 v2 @ 3.40GHz
   • Paměť 8139 MB RAM
   • Pevný disk 500 GB
   • Grafická karta nVIDIA Quadro K2000
   • LCD monitor HP ZR230w 23“ (1920×1200), S-IPS
  • Interaktivní tabule
   září 2013 – byla pořízena interaktivní tabule ActivBoard 378 PRO o rozměrech 1868×1329 cm. Součástí systému je dataprojektor Hitachi CP-A222WNM. Celý systém je umístěn na pylonech s vertikálním posunem a v provedení triptychu s bočními křídly.
   Součástí objednávky je autorský software ActivInspire a ActivArena s neomezeným počtem licencí pro přípravu materiálů s velkým množstvím interaktivních nástrojů.
 • Software

  • březen 2013 – pořízení 31 licencí programu Matlab R2013b a pěti toolboxů.
  • říjen 2013 – přikoupení dalších čtyř toolboxů.
   MATLAB R2013b je interaktivní systém pro vědecké a technické výpočty založený na maticovém kalkulu. Umožňuje řešit velkou oblast numerických problémů. Důležitou částí instalace MATLABu jsou knihovny funkcí, které jsou nazývány toolboxy. Toolboxy obsahují vždy uceleným způsobem, včetně dokumentace a příkladů, zpracovaný pro určitý obor problémů.
   Seznam toolboxů:  

   • Curve Fitting Toolbox – aproximace a analýza (lineární a nelineární regrese, interpolace, fit postprocessing, …)
   • Database Toolbox – výměna dat s relačními databázemi (propojení, import a export dat)
   • Image processing Toolbox – práce s obrazem (import, export a konverze, geometrické a prostorové zpracování, analýzy, GPU computing, …)
   • Neural Network Toolbox – vytváření a simulace neuronových sítí (definování architektury neuronové sítě, řízení sítí, učení sítí, clustering, …)
   • Optimization Toolbox – obsahuje podprogramy pro mnoho optimalizačních úloh (nepodmíněná nelineární minimalizace, podmíněná nelineární optimalizace, kvadratické a lineární programování, řešení soustav nelineární rovnic, úlohy s řídkými maticemi, …)
   • Parallel Computing Toolbox – umožňuje řešit náročné matematické úlohy MATLABu v prostředí multiprocesorových stanic (dávkové zpracování, GPU computing, distribuovaná pole, clustery, …)
   • Signal Processing Toolbox – analýza signálů a vývoj algoritmů (korelace a konvulace signálů, analogové a digitální filtry, spektrální analýza, modelování a předpovědi, …)
   • Statistics Toolbox – statistické algoritmy a pravděpodobnostní modely (vícerozměrná analýza dat, rozdělení pravděpodobnosti, hypotézy, regrese, průmyslové statistiky, …)
   • Symbolic math Toolbox – provádění výpočtů užitím symbolické matematiky (symbolické proměnné, výrazy, funkce, konverze mezi symbolickými a numerickými výpočty, generování kódu, MuPAD, …)