Fond rozvoje CESNET

Projekt č. 553-2014/2

Zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Prostřednictvím projektu FR CESNET absolvovali tři pracovníci katedry informatiky v létě 2015 instruktorská školení pro kurzy v Cisco Networking Academy. Získané kompetence budou využity pro rozšíření a stabilizaci portfolia kurzů počítačových sítí pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

V rámci projektu získali tři naši instruktoři následující instruktorské certifikace:
2x CCNA1 – R&S: Introduction to Networks
2x CCNA 2 – R&S: Routing and Switching Essentials
2x CCNA 3 – R&S: Scaling Networks
2x CCNA 4 – R&S: Connecting Networks

 


 

Projekt č. 572-2015

Další zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Projekt je nyní řešení.

V rámci projektu chceme získat pro tři naše instruktory následující instruktorské certifikace:
CCNA Security
CCNP Route


 

Stránky FR CESNET