Obecné informace o projektu ESF

fotografie

Název programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF UJEP
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0432
Název příjemce Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Celková částka 3 564 594,50 Kč
Doba realizace od 14. května 2009 do 28. února 2012
Stručný obsah Projekt reaguje na potřebu inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace a modernizace didaktických metod. Východiskem je zjištěná velká rozdílnost IT kompetencí studentů 1. ročníku Přírodovědecké fakulty.Projekt spočívá v přípravě a realizaci studijního předmětu, který doplní a zlepší IT kompetence studentů prvních ročníků s cílem dosáhnout u nich sjednocené úrovně IT kompetencí poskytující tak základ pro další úspěšné studium i možnost uplatnění těchto kompetencí na trhu práce. V přípravné části projektu bude pozornost věnována i dalšímu rozšíření kompetencí pedagogického sboru žadatele, který projde vzděláváním. Připravený kurz bude mít v sobě zakomponovány i e-learningové prvky výuky. Připravený studijní kurz bude po skončení projektu i nadále součástí studijních plánů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. – Centrum.