Termín odevzdání přihlášek: 31. března 2019

Informační systémy – Bc. v kombinované formě

B1802 Aplikovaná informatika / Informační systémy v kombinované formě

Výuka probíhá převážně o sobotách (5070 %) a nedělích (3050 %), mimořádně ve všední den.

Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční (neboli kontaktní, tj. probíhající za přítomnosti studenta v prostorách školy) a distanční (tj. založené na samostudiu) formy studia.

Na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 8. července 2016 vydalo 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B1802 Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy, a to právě o kombinovanou formu studia. Standardní doba studia je 3 roky.

 • Přijímací zkouška pro tento obor není vypsána. Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.
 • Elektronická přihláška se podává prostřednictvím informačního systému STAG na adrese http://eprihlaska.ujep.cz.
  V první kroku připhlášky zvolte:
  Fakulta: PRF – Přírodovědecká fakulta
  Forma: Kombinovaná
  Typ: Bakalářský
  Ze seznamu oborů/programů vybrat (tlačítko Vyber):
  Aplikovaná informatika (B1802) Informační systémy (1802R006)
 • Další informace o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UJEP jsou k dispozici zde.
Propagační brožura ke stažení ZDE.
Zatímní verze průvodce tímto studiem k dispozici ZDE.

Odborné jednooborové tříleté bakalářské studium Informační systémy zařazené do studijního programu B1802 Aplikovaná informatika je určeno především pro studenty, kteří mají zájem o kvalitní studium informatiky zaměřené do praxe.

Studium je složené z bloku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Student si v průběhu studia volí jednu ze specializací.

Programování a softwarové systémy Hardware a počítačové sítě
Co budete umět?

 • vytvářet GUI, webové i mobilní aplikace
 • prakticky používat několik vývojových platforem
 • vyhledávat a zpracovávat data z datových úložišť a databází
 • využívat distribuovaný a cloud computing
 • zohlednit bezpečnostní hrozby současného světa IT
Co budete umět?

 • spravovat a navrhovat počítačové sítě
 • implementovat hardwarové technologie do firemního prostředí
 • plánovat rozvoj IT infrastruktury
 • navrhovat a ovládat autonomní/robotické systémy
 • programovat a navrhovat vestavěné systémy
Jak se uplatníte v praxi?

 • programátor systémových, GUI a mobilních aplikací
 • vývojář internetových aplikací
 • designer softwarových systémů
 • správce datových úložišť

 

Jak se uplatníte v praxi?

 • IT technik/analytik
 • správce počítačových sítí
 • poskytovatel internetového připojení a služeb
 • programátor vestavěných systémů a mikroprocesorů
 • operátor automatizovaných robotických linek