Termín odevzdání přihlášek: 31. března 2019

Přehled studijních programů

V současné době je katedra informatiky garantem výuky v těchto studijních programech:

Kód SP Název st. programu Název oboru Forma studia
Délka Titul
B1802 Aplikovaná informatika Informační systémy Prezenční i kombinovaná 3 roky Bc.
B1801 Informatika Informatika (dvouoborové) Prezenční 3 roky Bc.
B1801 Informatika Informatika se zam. na vzdělávání* Prezenční 3 roky Bc.

Též občasně připravujeme uchazeče na budoucí povolání v neakreditovaných placených studiích v rámci celoživotního vzdělávání.

Katedra informatiky se rozhodla usilovat o akreditování nových moderních studijních programů. Záměr je podpořen zejména trvale vysokou poptávkou ze strany uchazečů o studium současných studijních programů KI. Velký zájem je též o navazující magisterské studium informatiky. Nové studijní programy připravujeme v prezenční a kombinované formě.

*  Tento studijní program je dobíhající a studenti do něj se již nepřijímají.