Zadané práce

Zde uvádíme přehled aktuálně zadaných závěrečných diplomových či bakalářských prací studentů. Jednotlivé práce jsou rozpracovány jednotlivými diplomanty a je možné na ně případně navázat vlastní prací. Závěrečnou práci s podobným nebo shodným tématem není možné znovu pro studenta vypsat.

Zadání závěrečné práce potvrzené vedoucím katedry (viz seznam níže) si studenti mohou vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu katedry.

Seznam zadaných prací 2014-12-17
Seznam zadaných prací 2014-12-17
seznam zadaných prací(4).pdf
25.3 KiB
597 Downloads
Details