Obhajoby závěrečných prací

Obhajoba závěrečné práce je jedna z částí státní závěrečné zkoušky. Koná se před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan fakulty. Studenti bakalářských studijních programů obhajují bakalářskou práci, studenti magisterských studijních programů obhajují diplomovou práci. Rozdíl mezi oběma druhy prací je zejména v úrovni poznatků obsažených v práci, v množství vlastního přínosu studenta v díle a v poměru teoretických a praktických partií.

Na této stránce jsou uveřejněny vnitřní pokyny katedry informatiky pro studenty a pracovníky katedry, které se týkají obhajob závěrečných prací. Další pokyny a nařízení mohou být zveřejněny na www stránkách fakulty a systému STAG.

Směrnice rektora č 2 2011
Směrnice rektora č 2 2011
smernice-rektora-c.-2_2011.doc
156.0 KiB
467 Downloads
Details
Závazné pokyny pro tvorbu ZP
Závazné pokyny pro tvorbu ZP
zavazne-pokyny-pro-tvorbu-zaverecnych-praci.pdf
119.3 KiB
452 Downloads
Details
Smernice děkana PřF UJEP
Smernice děkana PřF UJEP
SD-Zaverecne-prace-2018-01.pdf
157.6 KiB
264 Downloads
Details
2018-04 Kvalifikační Práce Bez CD-DVD
2018-04 Kvalifikační Práce Bez CD-DVD
2018-04-Kvalifikacni-prace-bez-CD-DVD.pdf
57.3 KiB
119 Downloads
Details