Testování ECDL nejen pro studenty PřF UJEP

Koncept ECDL

 • mezinárodně uznávaná metoda ověření počítačové vzdělanosti
 • definuje objektivní minimum digitálních znalostí a dovedností
 • odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života
 • mezinárodně jednotné sylaby, mezinárodní platnost certifikátu

Výhody certifikátu ECDL

 • možnost lepšího uplatnění na trhu práce v ČR, EU i jinde (v mnoha zemích např. oficiální nástroj ministerstev školství pro digitální vzdělávání pedagogů)
 • pro studenty PřF UJEP navíc možnost získat zápočet z předmětů KI/ICT nebo KI/ZICT bez nutnosti navštěvovat semináře

Testování ECDL na UJEP

 • testy pořádáme pro studenty i případné zájemce z řad veřejnosti
 • testy pro splnění modulů nutných k zápočtu probíhají počátkem října
 • testy pro rozšíření certifikátu o další moduly nebo testy pro veřejnost mohou proběhnout po domluvě, vždy při zájmu více uchazečů (pro optimální naplnění testovací místnosti)

Seznam modulů ECDL akreditovaných na KI PřF UJEP

 • M2 Základy práce s počítačem a správa souborů
 • M3 Zpracování textu (pro ICT/ZICT povinný)
 • M4 Práce s tabulkami (pro ICT/ZICT povinný)
 • M5 Použití databází
 • M6 Prezentace (pro ICT/ZICT povinný)
 • M7 Základy práce s internetem a komunikace
 • M16 Základy informatického myšlení a programování (pro ICT/ZICT nelze vybrat)

Podmínky pro udělení zápočtu bez nutnosti navštěvovat předmět

Splnění minimálně 5 modulů (pro ICT) nebo 4 modulů (pro ZICT) ECDL, přičemž povinné jsou pro oba předměty moduly M3, M4 a M6, ostatní moduly dle vlastního výběru (z možných modulů M2, M5 a M7).

Obdržení certifikátu ECDL

Při splnění aspoň jednoho modulu si student může zažádat o certifikát ECDL Profile, případně může rozšířit svou certifikaci na standardní certifikát ECDL doplněním na 7 modulů (lze po celou dobu platnosti indexu a i u jiných testovacích středisek).

Ceny vycházejí z platného ceníku ECDL a pro studenty PřF UJEP jsou na dolní hranici cen pro školství.

Ukázkové testy (zde klikněte)

Přihláška k testování ECDL (zde klikněte)