Přípravný kurz: KI/0185 Souborný seminář

23/02/2016 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

 • Jan GÉRING: správa paměti (virtualizace paměti, kradení stránek)
 • Dominik ROČEK: dědičnost, polymorfismus

25/02/2016 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

 • Václav KALČÍK: Boolova algebra, logické členy
 • Luboš PIETER: kombinační obvody
 • Jakub GOTTHARD: sekvenční obvody

01/03/2016 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

 • Ondřej DOUDA: kolekce (seznamy, slovníky, reprezentace prostřednictvím datových struktur), interface
 • Filip CHABR: konceptuální E-R model databáze (relace, join)
 • Vojtěch STRÁNSKÝ: XML technologie

03/03/2016 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

 • Jakub GOTTHARD: správa procesů (multitasking, kontext procesu, kooperativní a prememptivní multitasking, stavový diagram procesů)
 • Luboš PIETER: synchronizace procesů (vzájemné vyloučení: mutex, deadlock)

08/03/2016 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. + RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

 • Michal GRIESSEL: náhodně vybraná otázka z okruhu numerických metod (7 až 11 z bloku KI/SZZ04)
 • Dominik ROČEK: HTML technologie, hypertext a XPath
 • Ondřej DOUDA: kaskádové styly (CSS), selektory a pozicování

15/03/2016 Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

 • Václav KALČÍK: základní deska a sběrnicová architektura (blok. schéma, architektury chipsetů, typy sběrnic, BIOS/UEFI)
 • Vojtěch STRÁNSKÝ: mikroprocesory (blokové schéma, koncepce von Neumann/Harvard)
 • Luboš PIETER: paměti (rozdělení, technologie, parametry, princip činnosti)

17/03/2016 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

 • Jakub GOTTHARD: referenční model ISO/OSI a model TCP/IP (otázka č. 12 a 13 z bloku KI/SZZ06)
 • Václav KALČÍK: principy datových přenosů, architektura Internetu (otázka č. 14 z bloku KI/SZZ06)
 • Luboš PIETER: směrování, dynamické směrovací metody a protokoly (otázka č. 15 z bloku KI/SZZ06)

22/03/2016 Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

 • Luboš PIETER: pevné a optické disky (technologie, čtení/zápis dat, kódování, logická a fyzická struktura, RAID)
 • Vojtěch STRÁNSKÝ: zobrazovací jednotky (fyzikální princip a charakteristika různých technologií – CRT, LCD, plasma)
 • Václav KALČÍK: zvukový podsystém (blokové schéma, princip činnosti, digitalizace, syntéza, rozhraní)
 • Jakub GOTTHARD: tisková zařízení (druhy, technologie, princip činnosti, rozhraní)

24/03/2016 Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. + RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

 • Ondřej DOUDA: konečné automaty a jejich reprezentace, jazyky rozpoznatelné konečnými automaty, Nerodova věta, redukce konečného automatu
 • Dominik ROČEK: automatový homomorfismus a izomorfismus, převedení konečného automatu na normovaný tvar, realizace konečných automatů
 • Jan GÉRING: regulární jazyky (konečné automaty se zaměřením na nedeterministické, regulární výrazy, regulární gramatiky; vlastnosti, vzájemné vztahy)

29/03/2016 RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

 • trojice až čtveřice studentů: náhodně vybraná otázka pro každého z okruhu numerických metod (7 až 11 z bloku KI/SZZ04)

31/03/2016 Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

 • Filip CHABR: Chomského rozdělení gramatik, nevypouštějící gramatiky, regulární gramatiky a jazyky, redukované bezkontextové gramatiky
 • Luboš PIETER: zásobníkové automaty a bezkontextové jazyky
 • Václav KALČÍK: Turingovy stroje

05/04/2016 Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

 • Ondřej DOUDA: normalizace logického modelu databáze (0NF-5NF)
 • Filip CHABR: definice grafu, prvky grafu, isomorfismus grafů (nutné podmínky existence), regularita grafů, reprezentace grafů (definiční, matice sousednosti a incidence, diagram)

07/04/2016 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

 • Václav KALČÍK: informační bezpečnost (definice, axiomy, rozdělení, funkce), systémové řízení (analýza rizik, aktiv, hrozeb, zranitelnosti), ověření bezpečnosti (druhy, nástroje, použití)
 • Jakub GOTTHARD: druhy bezpečnosti (rozdělení, funkce, popis, využití), kryptologická ochrana (princip, dělení, funkce, použití, šifrovací algoritmy, PKI certifikáty)
 • Luboš PIETER: počítačová bezpečnost (škodlivý software, možnosti útoků, bezpečnostní mechanismy), síťová bezpečnost (princip, bezpečnostní protokoly, firewally)
 • Vojtěch STRÁNSKÝ: datová bezpečnost (princip, likvidace dat, zálohování a archivace, disaster recovery)