Přípravný kurz programování 2016

Obsah kurzu
Náplní kurzu jsou základy programování v jazyce C#. Výuka je koncipována pro studenty, kteří se chtějí lépe připravit na náročný úvodní kurz programování (KI/PGL1) a nemají ještě praktické zkušenosti s programováním ze své střední školy nebo například z praxe.

Lektoři kurzu: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Místo konání: CN-130 (počítačová učebna, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem)
Vyučovací dny: 14., 15. a 16. září 2016

Časové schéma výuky:

  • přímá výuka lektorů: 12:30-13:45, 14:15-15:45, 16:15-17:30
  • možnost konzultace s lektory: 17:30-18:30
  • přestávky: 13:45-14:15, 15:45-16:15
  • učebna po dohodě k dispozici pro samostatnou práci: 11:30-12:30, 13:45-14:15, 15:45-16:15, 18:30-19:00

Doplňující informace
Výuka bude probíhat na počítačích v počítačové učebně (používání vlastních notebooků bude umožněno). Ve výuce se bude používat vývojové prostředí Visual Studio. Pro samostatnou domácí práci doporučujeme instalaci Visual Studio Express (ke stažení zde; vydání Express for Desktop). V případě potíží s instalací se neváhejte obrátit na našeho technika, který bude po dohodě k dispozici první vyučovací den před zahájením samotné výuky.

Cena kurzu: ZDARMA, pokud jste studentem Přírodovědecké fakulty UJEP (tj. prokážete se výkazem o studiu), jinak 899 Kč

  • zahrnuje mimo jiné 12 hodin přímé výuky a 3 hodiny konzultací
  • případnou platbu je možné provést pouze v hotovosti před zahájením prvního vyučování (nejlépe v čase od 9:30 do 9:55 v první vyučovací den v místě konání kurzu)

Kontakt pro bližší informace a pro registraci: ki-tajemnik@rt.ujep.cz