Modelování a optimalizace podnikových procesů

Výzkum v oblasti modelování a optimalizace podnikových procesů využívá analýzy sociálních sítí jako dodatečného vstupu pro řízení portfolia IT projektů a IT projektů samotných a také použití sociálních sítí jako komunikačního kanálu pro řízení vztahů se zákazníkem. Výzkum zahrnuje také analýzu kontextu a jeho použití v podnikové bezpečnosti, návrhu a reengineeringu podnikových procesů.

Publikace

  1. KO, Hoon, Libor MĚSÍČEK, Kitae BAE, Goreti MARREIROS, Haengkon KIM, Hyun YOE, Juan Manuel CORCHADO a Carlos RAMOS. Suggest a Secure Profile Structure for Home Network. Advanced Science and Technology Letters. 2015, 97(SUComS 2015): 48-51. ISSN 2287-1233. Dostupné také z: http://onlinepresent.org/proceedings/vol97_2015/8.pdf
  2. MĚSÍČEK, Libor. Context Sources and their Processing in Company Security. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(1): 44-51. DOI: 10.18267/j.aip.59. ISSN 1805-4951.
  3. BAE, Kitae, Libor MĚSÍČEK a Hoon KO. Effective Feature Selection Method Using Hog-Family Feature for Human Detection. Advanced Science and Technology Letters. 52(IUrC 2014): 131-141. ISSN 2287-1233. Dostupné také z: http://onlinepresent.org/proceedings/vol52_2014/23.pdf
  4. BAE, Kitae, Libor MĚSÍČEK a Hoon KO. A study on an effective feature selection method using hog-family feature for human detection. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. 2014, 9(12): 203-214. ISSN 1975-0080. Dostupné také z: http://www.sersc.org/journals/IJMUE/vol9_no12_2014/19.pdf
  5. MĚSÍČEK, Libor. Prezentace bankovního a telekomunikačního sektoru na Google+. Acta Informatica Pragensia. 2014, 3(2): 168-180. DOI: 10.18267/j.aip.45. ISSN 1805-4951.