RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

 

Pozice: odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
Kontakt: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Kancelář: CN321
Telefon: +42047528 3308
E-mail: Zbysek.Posel@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle dohody po emailu

Vzdělání

Počítačové modelování ve fyzice a technice, UJEP, PřF, 2002 – 2006 (Bc.)
Počítačové modelování ve vědě a technice, UJEP, PřF, 2006 – 2008 (Mgr.)
Počítačové metody ve vědě a technice, UJEP, PřF, 2008 – 2013 (Ph.D. + RNDr.)

Profesní zaměření

Metoda Disipativní částicové dynamiky. Molekulární simulace polymerních roztoků a tavenin, polyelektrolytů a komplexních polymerních systémů typu polymer/nanočástice. Počítačová strukturní analýza pomocí Voronoiovy tesselace. Počítačová analýza biologických a fyziologických signálů, zejména pomocí nástrojů softwaru Matlab.

Pedagogická činnost

Vyučované předměty:

Témata závěrečných prací:

 • Mesoskopické simulace polymerů a polymerních nanokompozitů pomocí DL_MESO.
 • Mesoskopické simulace fázového chování blokových polymerů a jejich směsí.
 • Aplikace Voronoiovy teselace pro analýzu nanostruktur.
 • Počítačová analýza biologických signálů v časové a frekvenční oblasti (využití softwaru Matlab)

Publikační činnost

Níže naleznete seznam publikovaných prací:

Posel Z., Svoboda M., Colina C. M., Lísal M.: Flow nad aggergation of rod-like proteins in slit and cylindrical pores coated with polymer brushes: and insight from dissipative particle dynamics. Soft Matter 13: pp. 1634–1645 (2017).

Beránek P., Posel Z.: Phase Behavior os Semi-Flexible Diblock Copolymer: Insight from Mesoscale Modelintg. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16: pp. 7832–7836 (2016).

Posel Z., Posocco P., Lísal M., Fermeglia M., Pricl S: Highly grafted polystyrene/polyvinylpyridine polymer gold nanoparticles in a good solvent: effect of chain length and composition. Soft Matter 12: pp. 3600–3611 (2016).

J. Skvor, Z. Posel, Simulation Aspects of Lamellar Morphology: Incommensurability Effect. Macromolecular Theory and Simulations 24: 141-151 (2015).

Z. Posel, Z. Limpouchova, K. Sindelka, M Lisal and K. Prochazka, Dissipative Particle Dynamics Study of the pH-Dependent Behavior of Poly(2-vinylpyridine)-block-poly(ethylene oxide) Diblock Copolymer in Aqueous Buffers. Macromolecules 47: 2503-2514 (2014).

Z. Posel, B. Rousseau, M Lísal, Scaling behaviour of different polymer models in dissipative particle dynamics of unentangled melts, Molecular Simulation, Molecular Simulation 40:15, 1274-1289 (2014).

Z. Posel, P. Posocco, M. Fermeglia, M. Lisal and S. Pricl, Modeling hierarchically structured nanoparticle/diblock copolymer systems. Soft Matter 9: 2936-2946 (2013).

Lísal M., Posel Z., Izák P.: Air–liquid interfaces of imidazolium-based [TF2N-] ionic liquids: insight from molecular dynamics simulations. Physical Chemistry Chemical Physics 14:  5164–5177 (2012).

Posocco P., Posel Z., Fermeglia M., Lísal M., Pricl S: A molecular simulation approach to the prediction of the morphology of self-assembled nanoparticles in diblock copolymers. Journal of Materials Chemistry 20: 10511–10520 (2010).

Posel Z., Lísal M., Brennan J. K.: Interplay between Microscopic and Macroscopic Phase Separations in Ternary Polymer Melts: Insight from Mesoscale Modelling. Fluid Phase Equilibria 283: 38-48, (2009).

ResearcherID: B-2986-2013

ORCID: 0000-0003-4271-5349

Granty a odborné stáže

 • FP6: MULTIPRO: Design of “Tailor to Made” MULTIfunctional Organic Materials for Intended Applications, Considering Molecular Modelling of Structure PROperty Relationship, Experimentation and PROcessing (STrategic REsearch Project under the 6th Framework Programme of the European Community) 2007-2009, spoluřešitel.
 • OC – COST: Dendrimery v biomedicínských aplikacích, 2010 –2013, spoluřešitel.
 • IGA UJEP Počítačová studie dynamických vlastností polymerů a jejich směsí, 2009 – 2011, řešitel.
 • IGA UJEP Mesoskopické modelováni polymerů modifikovaných nanočásticemi, 2011 – 2013, řešitel.
 • IGA UJEP Počítačová studie periodických struktur blokových polymer, 2010 – 2012, spoluřešitel.
 • SGS UJEP Mesoskopické modelování nanočástic modifikovaných diblokovými kopolymery v rozpouštědlech různé kvality, 2014 – 2016, řešitel.
 • GAČR Řízená asociace polyelektrolytových kopolymerů se surfaktanty ve vodných roztocích, 2013 – 2016, spoluřešitel.
 • SGS UJEP Víceškálové modelování interakce mezi pevnou a kapalnou fází v komplexních systémech, 2016 – dosud, řešitel.
 • H2020: VIMMP – Virtual Materials Market Place, spoluřešitel.

 

 • Vědeckovýzkumný pobyt na Univerzitě v Terstu (délka: 1 měsíc, 2011)

Vědecká spolupráce

 • University of Trieste, Department of Architecture and Engineering.
 • MOlecular Simulation Engineerign Laboratory Trieste.
 • Přírodovědecká fakulta UK, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Oddělení molekulárního a mesoskopického modelování.