RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

 

Pozice: odborný asistent, katedrální koordinátor programu Erasmus
Kontakt: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Kancelář: CN534
Telefon: +42047528 3902
E-mail:  petr.kubera@ujep.cz
Konzultační hodiny: Středa (Wednesday) 10:00 – 12:00
(po předchozí dohodě – agreement via e-mail)
Čtvrtek (Thursday) 11:00 – 12:00
(po předchozí dohodě – agreement via e-mail)

Vzdělání

Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: Fyzika a učitelství výpočetní techniky (titul Mgr.), dále absolvoval doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě, Univerzita Karlova v Praze, obor: Matematické a počítačové modelování (titul Ph.D.) a v oblasti Vědeckotechnické výpočty udělen titul RNDr.

Zaměření:

Programování v jazycích C, C++, C#, Boo (.NET, Mono), Octave (příležitostně Matlab). Počítačová simulace dynamiky chování davů, simulace dynamiky tekutin.

Pedagogická činnost:

V průběhu působení na Univerzitě J. E. Purkyně pak přednáší, cvičí nebo garantuje např. kurzy: Programování I, II, Vizuální programování pro Windows, Úvod do UNIXU, Optimalizace. Vedl a oponoval více než 30 bakalářských a diplomových prací z oblastí programování, či počítačové simulace.

Vědecká činnost:

Řešitel projektu 304-10/259221 MFF (GAUK)

Spoluřešitel projektu číslo 343/2005/B-MAT/MFF (GAUK)

Seznam publikací:

KUBERA, P.: On a mesh adaptation for nonstationary problems. In WDS’04 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics, editace J. Šafránková, 2004.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: Computational Aspects of the Mesh Adaptation. In Proceedings of the colloquium Dynamika Tekutin 2004., Institute of Thermomechanics AS CR, 2004, ISBN 80-85918-89-7.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: Computational Aspects of the Mesh Adap- tation for the Time Marching Procedure. In Proceedings of the ENUMATH 2005 Conference, Springer Berlin Heidelberg New York, 2005, ISBN 978-3-540- 34287-8.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: An Adaptive Mesh Method for Hyperbolic Conservation Laws. In Proceedings of the Fifth International Conference on Engeneering Computational Technology, ECT 2006, Civil-Comp Press, Stirlingshire, 2006, ISBN 1-905088-10-8, CDROM.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: A higher-order adaptive method for the Euler equations. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006, ICNAAM 2006, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2006, s. 650–653.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: A mesh adaptation for non-stationary problems. In Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, 7, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007, str. 2100007–2100008. FELCMAN, J.; KUBERA, P.: Vertex Quality Parameter Moving Mesh Method. In Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2007, AIP Conference Proceedings, 936, American Institute of Physics, 2007, s. 204–207.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: An Adaptive Finite Volume Method for Nonstationary Problems. In Finite Volumes for Complex Applications V, Problems & Perspectives, ISTE Ltd and John Wiley and Sons, Inc, 2008, ISBN 978-1- 84821-035-6, s. 407–415.

FELCMAN, J.; KUBERA, P.: A Comparison of Adaptation Techniques for the Solution of Nonstationary Flow. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 08, AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, 2008, s. 835–838.