Ing. Pavel Simr

Pozice: vědecký pracovník
Kontakt: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Kancelář: CN 536
Telefon: +420 47528 3904
+420 602 709 238
E-mail: pavel.simr.ujep@gmail.cz

Vzdělání

2012 – 2014 Česká zemědělská univerzita, studijní obor: Systémové inženýrství a informatika (magisterské studium)

2001 – 2004 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, studijní obor: Informační systémy (bakalářské studium)

Výzkumné skupiny

Využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii
Samokontrola a samodiagnostika

Publikační činnost

Odborné články a další recenzované publikace:

 1. Pisáková H., Lokajíček M., BARILLA J., SIMR P.: Analytical model of chemical phase and formation of DSB in chromosomes by ionizing radiation. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine. 2013, Volume 36, Issue 1, pp 11-17. Online ISSN: 1879-5447, Print ISSN: 0158-9938, DOI: 10.1007/s13246-012-0179-4. (Impakt faktor 2014: 0.780)
 2. BARILLA J., MASHKOV V., SIMR P.: Applying Petri Nets to Modeling of Many-Core Processor Self-Testing when Tests are Performed Randomly. Journal of Electronic Testing, 2013, Volume 29, Issue 1, pp 25-34. Print ISSN: 0923-8174, Online ISSN: 1573-0727, DOI: 10.1007/s10836-012-5346-8. (Impakt faktor 2014: 0.495)
 3. BARILLA J., Lokajíček M., Pisaková H., SIMR P.: Modeling of the chemical stage in water radiolysis using Petri nets. Journal of Physics: Conference Series 490 (2014) 012200, DOI: 10.1088/1742-6596/490/1/012200. (Impakt faktor 2014: 1.583)
 4. Pisáková, H., Lokajíček M., BARILLA J., SIMR P.: Simulation of the chemical stage in water radiolysis with the help of Continuous Petri nets. Radiation Physics and Chemistry. 2014, Volume 97, 262-269. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.12.019. (Impakt faktor 2014: 1.380)
 5. BARILLA J., Lokajíček M., Pisaková, H., SIMR P.: Applying Petri nets to modeling the chemical stage of radiobiological mechanism. Journal of Physics and Chemistry in Solids. 2015, 78, 127-136. DOI: 10.1016/j.jpcs.2014.11.016. (Impakt faktor 2015: 1.583)
 6. BARILLA J., Lokajíček M., Pisaková H., SIMR P.: Influence of oxygen on the chemical stage of radiobiological mechanism. Radiation Physics and Chemistry. 2016, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2016.01.035.
  (Impakt faktor 2015: 1.583)
 7. MASHKOV V., BARILLA J., SIMR P., BIČÁNEK J.. Chapter 6 „Applying Petri Nets to Coalition Formation Modeling“ in book „Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications“ Eds. M.S. Obaidat et al. Springer 2016, 175 p. (URL: http://www.springer.com)
 8. MASHKOV V., SIMR P., BARILLA J.. Chapter 5 „Applying Petri Nets to Modeling of Complex Systems Diagnosis“ in book „Advances in Engineering Research“ Ed. V.M. Petrova. NOVA Science Publishers Vol.13, 2016. (URL: https://www.novapublishers.com)
 9. BARILLA J., Lokajíček M. V., Pisaková H., SIMR P.: Using Petri Nets to Model the Chemical Stages of the Radiobiological Mechanism. New York, NOVA Science Publishers, 2017. ISBN: 978-1-53612-896-3.
  (URL Softcover: www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63558)
  (URL e-book: www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63559)

Příspěvky ve sbornících a nerecenzované články:

 1. BARILLA J., Lokajíček M., SIMR P.: Mathematical Model of DSB formation by Ionizing Radiation, 2008, http://arxiv.org/abs/0801.4880.
 2. Pisáková H., Lokajíček M., BARILLA J., SIMR P.: Simulation of the chemical phase in water radiolysis with the help of Petri nets. Current Opinion in Biotechnology. 2011, roč. 22, S58-S59. ISSN 09581669. DOI: 10.1016/j.copbio.2011.05.162.
 3. BARILLA J., Lokajíček, M., Pisaková, H., SIMR P.: Modeling of Processes Running in Radical Clusters Formed by Ionizing Radiation with the Help of Continuous Petri Nets and Oxygen Effect. International Journal of Mathematical, Computational, Natural and Physical Engineering Vol:7, No:12, 2013.
 4. BARILLA J., Lokajíček M., Pisaková H., SIMR P.: Modeling of the chemical phase of radiobiological mechanism. Curr Opin Biotechnol. 24, 562-563. 2013.
 5. BARILLA J., Lokajíček, M., Pisaková, H., SIMR P.: Simulation of the influence of oxygen on the chemical stage of radiobiological mechanism using Petri nets. Journal of Cheminformatics, 2014, 6 (Suppl 1):P12 (11 March 2014).
 6. MASHKOV V., BARILLA J., SIMR P.: Illustrative Modeling of Coalition Formation. Innovative Information Technologies: Materials of the International scientific – practical konference. Part 2. Ed. Uvaysov S. U.-M.: HSE, 726 p. ISSN: 20303-9728. 2014.
 7. MASHKOV V., BARILLA J., SIMR P., BIČÁNEK J.: Modeling and simulation of coalition formation. Proceedings of SIMULTECH 2015.

Ostatní publikace:

 1. BARILLA J., SIMR P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press a.s., Brno. 368 stránek. 2008.
 2. HELLER L., SIMR P.: Práce s počítačem. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 128 stránek. ISBN: 978-80-7414-329-8 (ESF). 2010.
 3. BARILLA J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Microsoft Excel 2010 – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press a.s., Brno. 416 stránek. ISBN: 978-80-251-3031-5. 2010.
 4. BARILLA J., Dannhoferová J., Kruczek A., Lapáček J., Pírková K., SIMR P.: Microsoft Office 2010 – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press a.s., Brno. 491 stránek. ISBN: 978-80-2513-222-7. 2010.
 5. BARILLA J., HELLER L., JELÍNEK J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Základy uživatelských programů (začátečníci). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 52 stránek. (e-book, ESF). 2011.
 6. BARILLA J., HELLER L., JELÍNEK J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Základy uživatelských programů (pokročilí). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 44 stránek. (e-book, ESF). 2011.
 7. HELLER L., JELÍNEK J., SIMR P.: Práce s počítačem. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 135 stránek. ISBN: 978-80-7414-368-7 (ESF). 2011.
 8. BARILLA J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Microsoft Excel 2010 – Podrobná uživateľská príručka. Computer Press a.s., Brno. 416 stránek. ISBN: 978-80-251-3562-4. 2011.
 9. SIMR P., SÝKOROVÁ K., Lapáček J., Dannhoferová J.: ECDL Průvodce přípravou na testy. Computer Press a.s., Brno. 200 stránek. EAN: 978-80-251-3144-2. 2012.
 10. BARILLA J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Microsoft Excel 2013 – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press a.s., Brno. 490 stránek. ISBN: 978-80-251-4114-4. 2013.
 11. SIMR P., KREJČÍ J.: MS Office 2010. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 52 stránek. (Opora pro školení firmy Bilfinger). 2014.
 12. SIMR P., SÝKOROVÁ K., MĚSÍČEK L.: MS Excel 2010. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 66 stránek. (Opora pro školení firmy Bilfinger). 2014.
 13. SIMR P., SÝKOROVÁ K., MĚSÍČEK L.: MS PowerPoint 2010. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (Opora pro školení firmy Bilfinger). 2014.
 14. SIMR P., SÝKOROVÁ K., MĚSÍČEK L.: MS Word 2010. UJEP. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (Opora pro školení firmy Bilfinger). 2014.
 15. SIMR P., SÝKOROVÁ K., MĚSÍČEK L.: MS Outlook 2010. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 52 stránek. (Opora pro školení firmy Bilfinger). 2014.
 16. VALENTA V., SIMR P.: Počítačové sítě. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem., 100 stránek (skriptum). 2015.
 17. BARILLA J., SIMR P., SÝKOROVÁ K.: Microsoft Excel 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4838-9.

Projekty

2014 CESNET (2014-2015) – řešitel
Zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na Katedře informatiky, Přírodovědné fakulty, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

2015 CESNET (2015-2016) – řešitel
Další zvyšování kvalifikace pracovníků Cisco Networking Academy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Další odborné aktivity

Cisco Network Academy – v roce 2006 jsem se podílel na vzniku akademie na katedře informatiky, kde v současnosti zastávám roli lektora a hlavního manažera. V rámci aktivit akademie každý rok vypisuji tematické výběrové kurzy.

European Computer Driving Licence – v roce 2005 jsem se podílel na vzniku ECDL střediska na katedře informatiky. V současné době zde zastávám roli hlavního manažera a testera.