Personální složení

Základní kontakty


Základní kontakty a rozložení prostor katedry informatiky PřF UJEP ke stažení ZDE.


Komentář ke konzultačním hodinám: V období mimo výuku nebo mimo zkouškové období je nutné si konzultace u jednotlivých vyučujících DOHODNOUT PŘEDEM!

Jméno a funkce Místnost Kontakty
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
Vedoucí katedry
CN-516
(z chodby CN-518)
+420 475 283 901
+420 607 029 947
Jiri.Skvor@ujep.cz
Skype: jiriskvor_prf_ujep
Bc. Eva Heřmanová
Sekretářka
CN-517
(z chodby CN-518)
+420 475 283 909
Eva.Hermanova@ujep.cz
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
CN-534 +420 475 283 902
Jiri.Fiser@ujep.cz
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
CN-321 +420 475 283 308
Zbysek.Posel@ujep.cz
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Katedrální koordinátor programu Erasmus
CN-534 +420 475 283 902
Petr.Kubera@ujep.cz
Bc. Lucie Tesařová
Tajemnice
CN-543 +420 475 283 911
+420 608 524 051
ki-tajemnik@rt.ujep.cz
 

Docenti

doc. Sergej Babičev, DrSc.
(v mezinárodní transkripci Sergii Babichev)
CN-558 +420 475 283 907
Sergii.Babichev@ujep.cz
doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc. CN-461 +420 475 283 908
Viktor.Maskov@ujep.cz
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. CN-515 kareloliva@gmail.com
 

Odborní asistenti

Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. CN-524 (z chodby CN-525) +420 475 283 906
Jiri.Barilla@ujep.cz
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. CN-534 +420 475 283 902
Jiri.Fiser@ujep.cz
Ing. Petr Haberzettl CN-541 petr.haberzettl@seznam.cz
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Správce učebny CN546
CN-460 +420 475 283 910
Jan.Krejci@ujep.cz
Ing. Pavel Kuba, Ph.D.
CN-535 +420 475 283 903
Pavel.Kuba@ujep.cz
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. CN-534 +420 475 283 902
Petr.Kubera@ujep.cz
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. CN-321 +420 475 283 308
Zbysek.Posel@ujep.cz
Mgr. Květuše Sýkorová CN-535 +420 475 283 903
Kvetuse.Sykorova@ujep.cz
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. CN-516 (z chodby CN-518) +420 475 283 901
+420 607 029 947
Jiri.Skvor@ujep.cz
Skype: jiriskvor_prf_ujep
RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. CN-558 +420 475 283 907
Michal.Zemlicka@ujep.cz
 

Lektoři

Mgr. et Bc. Kamil Balín CN-541 Kamil.Balin@ujep.cz
 

Odborní techničtí pracovníci

Ing. Josef Bičánek
Správce učeben CN-130, CN-131, CN-459 a CS-222
CN-536 +420 475 283 904
Josef.Bicanek@ujep.cz
Jaroslav Tichý CN-543 +420 475 283 911
Bc. Lucie Tesařová
Správce učeben CN-130, CN-131, CN-459 a CS-222
CN-543 +420 475 283 911
+420 608 524 051
Lucie.Tesarova@ujep.cz
 

Externí pracovníci

Mgr. Pavel Beránek pavelberanek91@gmail.com
Ing. Zdeňka Suchomelová zdenka.suchomelova@seznam.cz
Ing. Jiří Šretr sretr@datacomsro.cz
Ing. Štěpánka Zimová s.zimova@seznam.cz