Ztrátu indexu

Přepis do nového indexu (ztráta indexu)

Přepisování kurzu do nového indexu provádí katedra v případě, že se žadateli ztratí nebo poškodí původní index. Vlastní přepsání (znovu zapsání) kurzu do nového indexu provádí tajemník katedry. Požadavek předkládejte na sekretariát katedry.

K přepsání je třeba potvrzený doklad ze studijního oddělení, kterým student-žadatel prokáže, že kurz byl skutečně splněn (kdy, s jakou známkou apod.). Kurz je zapsán vždy s tehdejším datem splnění.

Přepis se týká pouze kurzů s kódem KI. Přepis kurzů s jinými kódy si student musí vyřešit na daném pracovišti.