Studovnu

Studovna katedry informatiky – místnost CN-131

V rámci omezení školy kvůli koronaviru není studovna otevřená.

Studovna pro všechny

Místnost CN-131 je ve volných časech otevřena pro studenty za přítomnosti odpovědné služby jako studovna. Přístupná je pro potřeby studentů (doučování, spolupráce na seminárních pracích/projektech apod.).

Studovna je v provozu po celou dobu výukové části letního semestru (tj. do 18. 5. 2019).
Rozvrh s využíváním studovny je k dispozici ZDE.

Studovna pro uzavřenou skupinu

Pokud se připravujete na zkouškové období nebo na státní závěrečné zkoušky ve skupině (či spolupracujete na různých projektech apod.), můžete mít studovnu k dispozici jen pro Vámi určenou skupinu studentů. Případní zájemci se mohou osobně zaevidovat na sekretariátu katedry informatiky. Následně budou nahlášeni na recepci za účelem možnosti zapůjčit si klíč od místnosti.

Tato možnost přetrvává i po dobu zkouškového období (do konce 1. části zkouškového období – tj. do 4. 7. a poté po dobu 2. části – tj. od 26. 8. do 14. 9.).

Služba ve studovně

V případě zájmu o brigádu v podobě pravidelné služby ve studovně kontaktujte tajemnici katedry na e-mailové adrese lucie.tesarova@ujep.cz. Služba je ohodnocena mimořádným stipendiem ve výši 75 Kč/hod.

Jako služba v PC učebně musíte znát tento provozní řád.