Přehled studijních programů

V současné době je katedra informatiky garantem výuky v těchto studijních programech:

Kód studijního programu Název programu Název oboru Forma Typ Titul Délka studia
B1802 Aplikovaná informatika Informační systémy prezenční bakalářský Bc. 3 roky
B1802 Aplikovaná informatika  Informační systémy kombinovaná bakalářský Bc. 3 roky
B1801 Informatika Informatika (dvouoborové) prezenční bakalářský Bc. 3 roky

Katedra informatiky se rozhodla usilovat o akreditování nových moderních studijních programů. Záměr je podpořen zejména trvale vysokou poptávkou ze strany uchazečů o studium současných studijních programů KI. Velký zájem je též o navazující magisterské studium informatiky. Nové studijní programy připravujeme v prezenční a kombinované formě.