Katederní stipendium

Žádosti o stipendia podávejte na předepsaném formuláři podepsané nejpozději do 10. prosince 2019 do 14 hodin na sekretariát katedry a zároveň vždy odešlete vyplněnou žádost elektronicky na eva.hermanova(zavináč)ujep.cz. Žádosti, které nebudou splňovat tyto požadavky, nebudou brány v potaz.

Upozornění: Stipendia se vyplácí na číslo účtu uvedené ve STAGu. Číslo účtu si studenti vyplňují v portále STAGu – Moje údaje. Výplaty, které banka vrátí pro chybný bankovní účet, jsou převedeny k vyzvednutí na pokladně. Žádáme studenty, aby si ihned opravili svůj bankovní účet v portále STAGu – Moje údaje.

 

Katederní stipendijní komise

Katederní stipendijní komisi jmenuje děkan fakulty z řad studentů a akademických pracovníků katedry.

Zaměstnanci:

  • Ing. Pavel KUBA, Ph.D. – předseda komise
  • RNDr. Jan KREJČÍ, Ph.D.

 

Stipendijní řád

Žádost o stipendium