B1802 Aplikovaná informatika / Informační systémy – kombinovaná forma

Výuka probíhá převážně o sobotách (50–70 %) a nedělích (30–50 %), mimořádně ve všední den.

Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční (neboli kontaktní, tj. probíhající za přítomnosti studenta v prostorách školy) a distanční (tj. založené na samostudiu) formy studia. Na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 8. července 2016 vydalo 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B1802 Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy, a to právě o kombinovanou formu studia. Standardní doba studia je 3 roky. Přijímací zkouška pro tento obor není vypsána. Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.

Elektronická přihláška se podává prostřednictvím informačního systému STAG na adrese http://eprihlaska.ujep.cz.
V prvním kroku připhlášky zvolte:
Fakulta: PRF – Přírodovědecká fakulta
Forma: Kombinovaná
Typ: Bakalářský
Ze seznamu oborů/programů vybrat (tlačítko Vyber):
Aplikovaná informatika (B1802) Informační systémy (1802R006)

Další informace o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UJEP jsou k dispozici zde.

Propagační brožura ke stažení ZDE.

Zatímní verze průvodce tímto studiem k dispozici ZDE.

Odborné jednooborové tříleté bakalářské studium Informační systémy zařazené do studijního programu B1802 Aplikovaná informatika je určeno především pro studenty, kteří mají zájem o kvalitní studium informatiky zaměřené do praxe.

Studium je složené z bloku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Student si v průběhu studia volí jednu ze specializací:

Programování a softwarové systémy

Co budete umět?

 • vytvářet GUI, webové i mobilní aplikace
 • prakticky používat několik vývojových platforem
 • vyhledávat a zpracovávat data z datových úložišť a databází
 • využívat distribuovaný a cloud computing
 • zohlednit bezpečnostní hrozby současného světa IT

Jak se uplatníte v praxi?

 • programátor systémových, GUI a mobilních aplikací
 • vývojář internetových aplikací
 • designer softwarových systémů
 • správce datových úložišť

Hardware a počítačové sítě

Co budete umět?

 • spravovat a navrhovat počítačové sítě
 • implementovat hardwarové technologie do firemního prostředí
 • plánovat rozvoj IT infrastruktury
 • navrhovat a ovládat autonomní/robotické systémy
 • programovat a navrhovat vestavěné systémy

Jak se uplatníte v praxi?

 • IT technik/analytik
 • správce počítačových sítí
 • poskytovatel internetového připojení a služeb
 • programátor vestavěných systémů a mikroprocesorů
 • operátor automatizovaných robotických linek