B1801 Informatika / Informatika (dvouoborové)

Absolvent získá odborné vysokoškolské vzdělání v oblasti informatiky, které zahrnuje vědomosti a dovednosti z programování, operačních systémů (platforma Windows a Unix), hardwaru, počítačových sítí, počítačové grafiky, databázových systémů, internetu a multimédií. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících odborný základ z informatiky. A to jak ve studiu neučitelských směrů nebo ve studiu se zaměřením na učitelství informatiky (pro druhý stupeň základních škol nebo pro střední školy).

Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho přímého vstupu do praxe. Absolvent se v tomto případě může uplatnit při odborném zastupování firem, jako asistent administrátora počítačové sítě, junior programátor, správce databáze, pracovník helpdesku apod. Student má výraznou možnost ovlivnit zaměření svého studia vhodnou volbou povinně volitelných a výběrových předmětů.

Studium je dvouoborové, studuje se tedy v kombinaci s druhým oborem podle aktuální nabídky fakulty:

Matematika + Informatika
Fyzika + Informatika
Chemie + Informatika
Geografie + Informatika
Biologie + Informatika
Informatika + Anglický jazyk a literatura
Informatika + Německý jazyk a literatura
Informatika + Český jazyk a literatura
Informatika + Společenské vědy
Informatika + Historie
Informatika + Tělesná výchova
Informatika + Hudební výchova
Informatika + Výtvarná výchova

Přehledný studijní plán včetně sylabů předmětů naleznete ZDE.