B1802 Aplikovaná informatika / Informační systémy – prezenční forma

Odborné jednooborové tříleté bakalářské studium Informační systémy zařazené do studijního programu B1802 Aplikovaná informatika je určeno především pro studenty, kteří mají zájem o kvalitní studium informatiky zaměřené do praxe.

Studium je složené z bloku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Student si v průběhu studia volí jednu ze specializací:

Programování a softwarové systémy

Co budete umět?

 • vytvářet GUI, webové i mobilní aplikace
 • prakticky používat několik vývojových platforem
 • vyhledávat a zpracovávat data z datových úložišť a databází
 • využívat distribuovaný a cloud computing
 • zohlednit bezpečnostní hrozby současného světa IT

Jak se uplatníte v praxi?

 • programátor systémových, GUI a mobilních aplikací
 • vývojář internetových aplikací
 • designer softwarových systémů
 • správce datových úložišť

Hardware a počítačové sítě

Co budete umět?

 • spravovat a navrhovat počítačové sítě
 • implementovat hardwarové technologie do firemního prostředí
 • plánovat rozvoj IT infrastruktury
 • navrhovat a ovládat autonomní/robotické systémy
 • programovat a navrhovat vestavěné systémy

Jak se uplatníte v praxi?

 • IT technik/analytik
 • správce počítačových sítí
 • poskytovatel internetového připojení a služeb
 • programátor vestavěných systémů a mikroprocesorů
 • operátor automatizovaných robotických linek

Naše katedra v současnosti připravuje navazující magisterské studium. Zahájení přijímání studentů do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je prozatím plánováno tak, aby absolventi bakalářského oboru Informační systémy mohli pokračovat na navazujícím magisterské studiu.

Přehledný studijní plán včetně sylabů předmětů naleznete ZDE.