Obhajoby závěrečných prací (16. září 2020, zasedací místnost 6.16 CPTO)

Obhajoby závěrečných prací se uskuteční dne 16. září 2020 od 8 hodin v zasedací místnosti 6.16 CPTO (harmonogram obhajob).

Aktualizace místa konání a harmonogramu

Obhajoby závěrečných prací se uskuteční dne 16. září 2020 od 8.30 v učebně 7.06 v CPTO (harmonogram obhajob).