Obhajoby závěrečných prací (23. června 2020, místnost CN-617)

Obhajoby závěrečných prací se uskuteční dne 23. června 2020 od 9 hodin, v učebně CN-617 (harmonogram obhajob)