Promoce (8. 10. 2021)

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Milé absolventky, milí absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat  8.října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem

 

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 9. 2021

bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300,

variabilní symbol 532015,

specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

V druhé polovině září najdete na stránkách harmonogram promoce a bude Vám zaslána elektronická pozvánka s pokyny.